bad

ทะเลาะต่อหน้าเด็กผิดมหันต์

ในครอบครัวเป็นเรื่องปกติถ้าหากจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่สิ่งที่ไม่สมควรทำเลยคือการทะเลาะกันต่อหน้าเด็กเล็กในบ้าน ซึ่งการกระทำเหล่านี้จะทำให้เด็กจำแล้วนำไปปฏิบัติตาม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ ป้า น้า อา เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะส่งผลร้ายตามมาทางที่ดีควรจะระมัดระวังให้ดี

ทำไมต้องวัดความเก่งของเด็กด้วยการเรียนหนังสือ?

ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินชีวิตเด็กจากการเรียนหนังสือ โดยการดูจากเกรด ถ้าเด็กคนนั้นทำเกรดได้ไม่ดี ก็เท่ากับว่า ‘ชีวิตของเขาไม่มีอนาคต’ แต่ถ้าผู้ใหญ่ลองมองในอีกมุม คือ มองเกรดเฉลี่ยเป็นเหมือน ‘คำใบ้’ มันจะทำให้คุณรู้ว่าลูกเก่งอะไร

การสอนเด็กสมัยใหม่ด้วยการให้เด็กพัฒนาทักษะด้วยตัวเอง

ขณะนี้โลกของเราได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัวแล้ว โดยเป็นยุค Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคนโดยเฉพาะเด็กเล็ก สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเขาในทุกๆแง่มุมของชีวิต เริ่มตั้งแต่เรื่องพัฒนาต่อสิ่งต่างๆรอบตัว ,