untitled-1

วิธีสังเกต เด็ก หูหนวก ในช่วงแรกเกิด

     หูเป็นอวัยวะที่สำคัญเกือบจะที่สุดสำหรับมนุษย์ของคนเรา ลองจากดวงตา หูมีหน้าที่รับเสียง และสั่งการไปทางสมองเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นทำตามสมองสั่ง ถ้าหากเกิดขึ้นกับเราหรือ ลูกของเราการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันนั้น จะค่อยข้างที่จะลำบากมากในยุคนี้ การสื่อสาร หรือการพูดคุยเพื่อเป็นการเจรจา