การสอนเด็กสมัยใหม่ด้วยการให้เด็กพัฒนาทักษะด้วยตัวเอง

abnorm

ขณะนี้โลกของเราได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัวแล้ว โดยเป็นยุค Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคนโดยเฉพาะเด็กเล็ก สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเขาในทุกๆแง่มุมของชีวิต เริ่มตั้งแต่เรื่องพัฒนาต่อสิ่งต่างๆรอบตัว , ความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง

แต่ Technology ก็ไม่ได้มีแต่เพียงด้านดี ด้านเดียวเสมอไป เพราะถ้ามันถูกนำมาใช้อย่างไม่จำกัด ผลในแง่ดีก็อาจจะกลายเป็นผลร้ายได้ ด้วยเหตุนี้เด็กๆ จะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับ Technology และสิ่งต่างๆรอบตัวเขา ส่วนสิ่งที่คุณพ่อ – คุณแม่ สามารถทำได้ ก็คือการให้ทักษะซึ่งเป็นตัวช่วยให้แก่ลูกของคุณ เขาจะได้มีความพร้อมเพื่อที่จะเติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็งต่อไป

ทักษะทางด้านวิชาการของเด็กๆ

เด็กๆทุกคนจำเป็นต้องอ่านออก – เขียนได้ , สามารถคำนวณ , มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ , มีความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดี ซึ่งเพียงพอต่อการรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในอนาคตได้

ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

เด็กศตวรรษที่ 21 ต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จะทำให้เขาแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เขาสามารถต่อยอดความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวเด็กๆอีกด้วย

จัดระบบชีวิตลูกของคุณ

วัยเด็กไม่ใช่แค่วัยเล่นหรือเรียนเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาจะต้องฝึกการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบ เพื่อในอนาคตเขาจะได้สามารถทำตามกฎหมายอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เช่น กำหนดให้ลูกตื่นและเข้านอนเป็นเวลา , ควบคุมการใช้สื่อ , เทคโนโลยี แน่นอนว่าเทคโนโลยีมีทั้งข้อดี-ข้อเสียอยู่ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นเพื่อไม่ปิดกั้นจนเกินไป พ่อแม่จึงควรเลือกสิ่งที่จะให้ลูก เช่น เลือกเกมต่อการพัฒนาสมองกับทักษะของลูก รวมทั้งจำกัดการใช้ไม่ให้มากเกินไป เพื่อไม่ให้มีปัญหากับสายตาและส่งผลต่อพัฒนาการ เป็นต้น

วัฒนธรรม มารยาทสังคม และจิตสำนึก

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ติดตัวไปเมื่อเขาโตขึ้น พ่อ – แม่ไม่ควรละเลยต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น ถ้าลูกทำอะไรผิด ก็ควรตักเตือนรวมทั้งบอกกล่าวถึงเหตุผล เพื่อให้ลูกเข้าใจและไม่กระทำเช่นนั้นอีก การสั่งสอนอาจเริ่มจากเรื่องเล็กน้อย เช่น เข้าคิวเมื่อซื้อของ , ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น , ขอโทษหรือขอบคุณ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เขาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

 

 

 

การคิดวิเคราะห์กับการตัดสินใจด้วยตนเอง

ข้อนี้เป็นการนำไปสู่ทักษะอื่นๆ โดยอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น เก็บของเล่นด้วยตัวเอง , เลือกสีที่ชอบ , เลือกเมนูอยากกิน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่อนาคตในการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง ในวันที่พ่อ-แม่อาจไม่อยู่แล้ว