home-care

ความเสี่ยงของเด็กต่อการเป็นโรคออทิสติก

การที่ลูกทุกคนเกิดมานั้นพ่อแม่ย่อมอยากต้องการที่จะให้มีสภาพร่างกายครบ 32 ประการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่างๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับลูกไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ถือคติอย่างเดียวว่าจะต้องดูแลลูกของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตคนๆ หนึ่งจะสามารถทำได้ ซึ่งอาการของเด็กที่เกิดมานั้นมีความเป็นไปได้ด้วยกันทั้งสิ้นว่าอาจจะเกิดมามีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก ออทิสติกก็ถือได้ว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กหลายคน
โรคออทิสติกคืออะไร
กลุ่มโรคออทิสติก เป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุความผิดปกติมาจากการสั่งงานของสมองจนส่งผลต่อความบกพร่องในหลายๆ ด้านของเด็กที่เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางด้านภาษาและทางด้านสังคมที่จะพัฒนาช้ากว่าเด็กทั่วไป มีความสนใจหรือพฤติกรรมที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำไปซ้ำมา โดยอาการของเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ส่วนมากแล้วจะเริ่มเกิดตั้งแต่เด็กอายุก่อน 3 ปี
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคออทิสติก
ต้องเข้าใจว่าการที่เด็กเกิดมาแล้วเป็นโรคออทิสติกนั้นเกิดจากปัญหาในเรื่องของสมองและทางด้านของระบบประสาท ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เจอเด็กเป็นออทิสติกควรที่จะทำการชื่นชมคนที่ดูแลพวกเขาเสียด้วยซ้ำ โดยสาเหตุหลักที่เกิดขึ้นก็เป็นการพัฒนาทางด้านสมองโดยสมองของเด็กที่เกิดมาอาจมีการทำงานที่ซับซ้อนมากเกินไป จนทำให้ระดับสติปัญญาค่อนข้างจะช้ากว่าคนทั่วไป นอกจากเรื่องของสมองแล้ว สาเหตุทางด้านพันธุกรรมก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคออทิสติกโดยหากบ้านไหนมีคนที่เคยเป็นโรคออทิสติก พี่น้องของบ้านนั้นก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นได้เช่นเดียวกัน
การดูแลรักษาของเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติก
1. พยายามดูแลเอาใส่ใจกับเด็กให้มากขึ้น โดยที่สอนให้เขารู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแม้ว่าจะทำได้ยากกว่าเด็กทั่วไปแต่อย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
2. พยายามไปพบแพทย์ตามที่กำหนดอยู่เสมอเพื่อที่แพทย์จะได้ตรวจพัฒนาการรวมถึงแนะนำการดูแลให้ได้ด้วยอีกทางหนึ่ง
3. พยายามหากิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับเขาอยู่บ่อยๆ เพื่อที่สมองจะได้พัฒนาได้เร็วมากยิ่งขึ้น
4. ให้ความรักความอบอุ่น เพื่อที่จะทำให้เด็กไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเคว้งคว้างจนส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก
5. พยายามให้ทานอาหาร ยา หรือสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเสมอ