drinking-wine-while-pregnant

คิดให้ดี แม่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์ส่งผลถึงลูกอย่างมหาศาล

สุราหรือที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าเหล้า จัดได้ว่าเป็นอบายมุขชนิดหนึ่งที่อาจจะสร้างความสุขได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้า เบียร์ เหล่านี้ล้วนแต่สร้างโทษให้กับคนที่ดื่มเป็นการหนักทั้งนั้น ไม่ว่าจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว ล้วนแล้วแต่พังเพราะคำว่าเหล้าด้วยกันทั้งนั้น และยิ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตั้งครรภ์แล้วดื่มเหล้าเบียร์ ผลร้ายที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวคุณเองเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่มันยังส่งผลถึงเด็กที่อยู่ในท้องด้วย ลองมาดูกันว่าผลกระทบจากการที่มีแม่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์นั้นลูกจะเป็นอย่างไร

  1. รูปร่างภายนอกที่ผิดปกติไปจากเด็กทั่วไป – แม่ที่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพร่างกายภายนอกของเด็กไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติ อาทิ ตาเล็ก ริมฝีปากบาง ไม่มีรอยหยักในบริเวณปาก
  2. ความผิดปกติทางด้านสมอง – ไม่ว่าจะเป็นอาการบริเวณรอบศีรษะมีขนาดเล็กกว่าปกติ พัฒนาการของเด็กไม่ปกติเหมือนเด็กทั่วไปหรือเรียกว่าพัฒนาการล่าช้า แถมการดื่มเหล้าขณะตั้งครรภ์ยังเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เด็กคลอดออกมาแล้วมีความเสี่ยงจะปัญญาอ่อนสูง ซึ่งอาการเหล่านี้จะไม่สามารถตรวจพบได้ขณะตั้งครรภ์อยู่
  3. ความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ – เด็กที่คลอดออกมาจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจรั่ว, เส้นเลือดหัวใจมีความผิดปกติ หรือลิ้นผนังหัวใจผิดปกติ
  4. ความผิดปกติของไต – เด็กที่เกิดมามีความเสี่ยงต่อการไม่มีไต, รูปร่างไตผิดปกติ, ไตมีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือไตสองช้างแนบชิดติดกัน
  5. ความผิดปกติทางด้านกระดูก – อาจจะมีอาการกระดูดคด งอ ผิดรูปไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไป ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก
  6. ความผิดปกติทางประสาทการรับรู้ – ไม่ว่าจะเป็นหูที่อาจมีเรื่องของการได้ยินที่ผิดปกติ หรือทางสายตาที่จะทำให้เด็กตาเหล่ ตาตก ตาเอียง จอประสารทตาทำงานผิดปกติ
  7. ความผิดปกติอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น – นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็ยังคงจะมีความผิดปกติทางร่างกายหรือสภาวะจิตใจด้านอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น นิ้วคด, ปากเบี้ยว, ขาเบี้ยว เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการดื่มสุราไม่ได้สร้างประโยชน์หรือความสุขที่แท้จริงให้กับร่างกายเลย และยิ่งเฉพาะกับผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่คนยิ่งทำให้รับรู้ได้ว่าหากคุณดื่มสุราขณะตั้งครรภ์อาจจะส่งผลไปอีกทั้งชีวิตของคุณเลยก็เป็นได้ หากรู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องทำหน้าที่เป็นแม่คน ระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์นั้นก็ควรจะมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองและเด็กในท้องให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกัน