abnormalbehaviorchild

ทำอย่างไรเมื่อลูกมีปัญหาเรื่องการฟัง

การรับฟังถือเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่คนเรานั้นไม่สามารถที่จะขาดได้เลย หรือถ้าหากขาดไปจริงๆ ก็จะทำให้การใช้ชีวิตดูลำบากมากกว่าปกติ ทว่าก็ยังมีกลุ่มเด็กอีกประเภทหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีปัญหาความบกพร่องทางการฟังหรือการได้ยิน ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาใหญ่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องหาวิธีในการรักษา ดูแล รวมไปถึงต้องเอาใจใส่กับเด็กเหล่านี้ให้มากขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมอีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้เกิดมาแล้วมีปัญหาเรื่องการฟัง

 1. เป็นมาแต่กำเนิด – การที่ไม่ได้ยินมาแต่กำเนิดนั้นก็มีสาเหตุมาจากหลายประการ อาทิ เรื่องของกรรมพันธุ์, โรคหัดเยอรมัน, โรคซิฟิลิส, โรคติดเชื่อจากมารดาตั้งแต่ตอนการตั้งครรภ์, น้ำหนักตัวตอนแรกเกิดน้อยเกินไป, ป่วยเป็นโรคดีซ่านฉับพลันตอนแรกเกิดทำให้เชื้อโรคอาจไปทำลายเรื่องการได้ยิน, การขาดออกซิเจนในตอนแรกคลอด, การใช้ยาบางชนิดของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งส่งผลต่อการได้ยินของเด็กในครรภ์
 2. เป็นหลังจากกำเนิด – เกิดการติดเชื้อบางอย่าง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, คางทูม, โรคหัด, การติดเชื้อในหูแบบเรื้อรัง, การใช้ยาบางตัวกับเด็กที่ส่งผลไปถึงการได้ยิน, การฟังเสียงดังนานๆ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการฟัง

 1. ไม่กล้าใช้ชีวิตในสังคมเพราะตัวเองจะเข้าสังคมกับคนอื่นได้ลำบาก ทำให้พัฒนาการทางสังคมค่อนข้างจะน้อยและล่าช้ากว่าคนทั่วๆ ไป
 2. เกิดความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่เหมือนคนอื่น และบ่อยครั้งที่มักจะเกิดอาการน้อยใจในชีวิตของตัวเอง
 3. เป็นคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์เนื่องด้วยไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจ
 4. ความปลอดภัยในชีวิตลดน้อยลง เนื่องจากจะไม่ได้ยินเสียงเตือนหรือการบอกกล่าวให้หลบหลีกอะไรบางอย่าง
 5. กลายเป็นคนเก็บตัว และไม่ชอบที่จะออกไปพบปะผู้คนภายนอก คิดเองทำเองหมดทุกอย่าง

ทำอย่างไรเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหาเรื่องการฟัง

 1. แสดงความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่กับเด็กให้มากๆ ทำให้เขาดูเหมือนว่ายังมีคนที่รักและคอยให้กำลังใจเขาในการดำรงชีวิตอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวเพราะการไม่ได้ยินเสียงก็เหมือนกับต้องอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้อยู่แล้ว
 2. พยายามศึกษาพฤติกรรมที่เขาเป็นและพยายามสอนว่าสิ่งไหนที่ควรทำและสิ่งไหนที่ไม่ควรทำ
 3. พยายามให้คำชมเชยในสิ่งที่เขาทำได้อยู่เสมอ
 4. ต้องไม่แสดงพฤติกรรมหรือลักษณะท่าทางในด้านลบให้เขาได้เห็น เพราะเด็กเหล่านี้ถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจนิดหน่อยก็สามารถนำไปสู่การคิดในด้านลบได้ทันที