abnormalbehaviorchild188

พฤติกรรมของเด็กที่เกิดการสุ่มเสี่ยง

พฤติกรรมของเด็กที่มีแนวโน้มโตขึ้นมาอาจจะเป็นเด็กที่ชอบโกโหก

     เด็กเล็ก หรือเด็กที่มีอายุประมาณ 3-4 ขวบสมองสั่งการยังไม่เต็มที่มากนักจึงยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พูดออกมานั้น เป็นสิ่งที่ผิดหรือถูก หรือเป็นการโกหกหรือไม่ เพราะเด็กจะยังไม่ทราบว่าอันไหนคือความจริง เด็กบางคนพูดคุยกับการ์ตูนที่ตนเองสนิท และพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นในภาพยนตร์ที่เพิ่งรับชมมา แต่หากไม่เชิงพูดปด เพราะสิ่งเหล่านั้น คือการพูดถึงเรื่องความฝันของเด็กคนนั้นต่างหาก แต่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะถือว่าเด็กคนนั้น ต้องกายเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหก เราไม่ควรดุ หรือว่าเด็ก โกหก เราควรรับฟัง และอธิบายให้เขาเข้าใจว่า สิ่งที่พูดออกมานั้น ไม่เป็นความจริงบางอย่าง เด็กๆจะค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองนั้น พูดไม่เป็นความจริงด้วยตัวเด็กเอง เมื่ออายุเข้าสู่ 7-8 ขวบ เด็กคนนั้นควรแยกแยะออกแล้ว ว่าสิ่งไหนพูดจริง และสิ่งไหนคือการพูดโกหก แต่หากเด็กยังไม่เลิกการโกหกอีก เราต้องมาหาสาเหตุกัน ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาเหล่านี้ จะติดตัวไปจนถึงอายุมาก และกายเป็นว่าต้องพูดออกมาสม่ำเสมอ พ่อแม่ควรอธิบายในสิ่งที่เขากำลังทำ และให้เข้าใจว่าการโกหก เป็นสิ่งที่ไม่ดี

พฤติกรรมของเด็กสุ่มเสี่ยงจะเป็นขโมย หรือพูดจาหยาบคาย

     สิ่งเหล่านี้ คือการแสดงออกมาจากจิตใต้สำนึก และไม่บ่อยครั้งที่จะเห็นเด็กแสดงออกมาเพื่อต่อต้านสังคม หรือความรุนแรงในอนาคต สาเหตุที่เกิด อาจจะเป็นเรื่องครอบครัว พ่อแม่ ที่ทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ลูกเห็นและทำตาม และเข้าใจว่าการทำแบบนี้คือทางออกของอารมณ์  การพูดจาไม่ดี การขโมยของ ล้สนเป็นการแสดงออกทางด้านที่ผิด แต่เด็กก็คงยังอยากที่จะทำ และทดลองมัน พ่อแม่ควรรีบอรมรณ์ และอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ดีให้ลูกเข้าใจด้วยเช่นกัน