abnormalbehaviorchild-59

พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กที่จะเกิด โรคมือเท้าปาก

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ ว่าอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากกันบ้างหรือเปล่า สาเหตุโรคนี้มาจากไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งปกติแล้วทางโรงพยาบาลจะมีวัคซีน ฉีดเพื่อป้องกันให้เด็กที่เพิ่งคลอดนั้นมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว

สาเหตุที่เกิดโรคเท้าปาก

โรคเท้าปาก เกิดจากไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด โดยมี 2 สายพันธ์ที่จะก่อให้เกิดโรคชนิดนี้ง่ายกว่า ได้แก่ (coxsackievirus A16), (enterovirus 71) และกลุ่มที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงจะอยู่ที่อายุ 5 ขวบ ที่ไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทาน

การติดต่อของโรคมือเท้าปากมีลักษณะไหนบ้าง

การติดต่อของโรคชนิดนี้นั้นสามารถติดต่อกันได้หลายวิธี ได้แก่ การจาม การไอ การดื่มน้ำร่วมกัน น้ำลาย อุจระของผู้ที่ติดเชื้อ สัมผัสของเล่นเด็ก หรือความใกล้ชิด สถานที่ที่มักจะมีเชื้อโรคชนิดนี้มากที่สุดได้แก่ สถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อน และ โรงเรียนอนุบาล ช่วงที่ไวรัสนี้จะแพร่หลายกระจายตัวได้แก่ ฤดูฝน  เข้าฤดูหนาว แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะเชื้อชนิดนี้จะไม่แพร่ไปสู่สัตว์ และวิธีการรักษาก็ไม่ยากเท่าที่ควร

อาการข้างเคียงของโรคปากมือเท้า

อาการจะคล้ายอีสุกอีใส มีตุ่มแดงๆขึ้นตาม มือ เท้า และปาก แรกๆจะมีอาการคัน และเกิดอาการร้อนในปากอยู่บ่อยครับ หลังจาก 4-5 วันไปจะมีไข้ขึ้นบ้างเล็กน้อยอยู่ที่ร่างกายของเด็ก ว่าจะแข็งแรงแค่ไหน อย่างไรก็ตาม โรคชนิดนี้ก็อาจจะทำให้มีโรคที่คอยจะเข้ามาแทรกเข้าคิวต่อไปอย่าง เยื้อสมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนื้อปากอักเสบ และเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ หากเด็กคนไหนเป็น ต้องรีบพบแพทย์อย่างเร่งด่วน