พัฒนาการของเด็ก

abnormalbehaviorchild-514

     สถาบันครอบครัวนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหมู่มนุษย์เรา หากสถาบันครอบครัวไม่มีความสุข เด็กที่ได้รับผลกระทบต่อการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตาม อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กในอนาคต การปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กสำคัญมากในสมัยนี้ วิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กส่งผลให้การพัฒนาการเด็กดีขึ้นตามไปด้วย

     สิ่งแรกการเลี้ยงลูกเพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีต่อเด็กและครอบครัว เด็กเล็กตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไปจะเริ่มเรียนรู้โดยการเล่นของเล่นภายในบ้าน การศึกษาด้วยตนเอง รวมไปถึงการเข้าใจของเด็กในตอนนั้น หากพ่อแม่มือให้ใช้การบังคับ หรือใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็กในตอนนั้นได้ทันที สิ่งที่พ่อแม่หรือ ครอบครัวอื่นทำก็คือ ใช้คำพูดว่า “อย่า” คำนี้เด็กจำและซึมซับกับคำว่า อย่า ได้แต่คำว่าอย่า เด็กจะเข้าใจว่า ดุ หรือพ่อแม่ดุเรา สิ่งที่ต้องการให้ เด็กนั้นเลิกทำในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่และอยากให้หยุดล่น ต้องใช้คำพูดที่อ่อนนุ่ม ไม่ตะคอกหรือตะโกนใส่เขา เช่น หากเล่นของเล่นไม่ยอมหยุด ก็จะบอกว่า หยุดเล่นก่อน เดียวค่อยกลับมาเล่นใหม่ อะไรแบบนี้นะครับ เด็กก็จะเข้าใจ เพราะพ่อแม่ให้เหตุผลในสิ่งที่กำลังทำอยู่นั่นเอง

     ต่อมาคือเด็กช่วงวัย กำลังเรียนประถม ช่วงเวลานี้ค่อยข้างที่จะสำคัญมาก เพราะเด็กได้มีพัฒนาการทางด้านสมองมากขึ้น สิ่งที่จำ ความจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเด็ก การจดจำในวันนี้อาจะส่งผลดี หรือร้ายในวัยรุ่น หรือตอนกลางคนก็ได้ พฤติกรรมการแสดงความก้าวร้าว หรือแข็งกร้าน จะแสดงออกทางด้านอารมณ์ และความนึกคิด การดูแลเอาใจใส่สำคัญที่สุด การพูดคุยกับเด็กความจะอ้างถึงที่มา และที่ให้เด็กเข้าใจ และค่อยๆปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์และการแดสงออกว่าหากโตไปแล้วจะเป็นคนประเภทไหนนั่นเอง