เกี่ยวกับเรา

abnormalbehaviorchild-aus

ความเป็นมาของเว็บไซต์ http://www.abnormalbehaviorchild.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นาน และมีผู้ที่ให้ความสนใจที่เข้าร่วมเกี่ยวกับให้ความรู้ สำหรับเด็ก หรือพฤติกรรมของเด็กเล็ก เด็กทารก ที่มีโอกาสจะเป็นโรคต่างๆ สาเหตุที่ทำเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  หรือ คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ที่กำลังจะต้องการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับลูกของท่าน หัดสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ว่าเด็กกำลังทำอะไร และจะส่งผลอย่างไรหากเด็กเกิดความผิดปกติทางด้านสมอง หรือผิดปกติทางด้านอื่นๆ เว็บไซต์ของเราให้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมของเด็ก เริ่มคลอด เด็กเล็ก เด็กโต และเข้าสู่วัยรุ่น เราไม่สามารถจะละทิ้ง หรือวิเคราะห์หาสิ่งที่ผิดปกติของลูกเราได้เลย

     เหตุผลที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ที่เป็นพ่อแม่เด็ก ให้เข้าใจว่าการเลี้ยงลูกควรจะเลี้ยงอย่างไร ถึงจะเป็นคนดีของสังคม และโตขึ้นมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สองวิธีการดู เด็กแรกเกิด ว่าอาการของเด็กผิดปกติทางด้านไหน และมีวิธีรักษาอย่างไร การดูแลเบื้องต้นควรมีลักษณะไหน และสถานที่พยาบาลที่แนะนำนั้น เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของลูกคุณอย่างไร http://www.abnormalbehaviorchild.com เป็นสื่อการทางด้านวิชาการ และให้ความรู้แก่เพื่อมนุษย์ เราไม่ยากให้เด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาต้องพบกับโรคที่ตามมาแบบไม่ได้ตั้งใจ และไม่รักษาอย่างถูกต้อง หรือใช้เวลาดูระยะยาวมากจนเกินไป