eye baby

โรคทางด้านสายตาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็ก

ดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย เพราะถ้าหากว่าใครมีปัญหาทางสายตาจะเป็นเรื่องทีทำให้จิตตก เครียด และเกิดภาวะซึมเศร้าได้ไม่แพ้เรื่องอื่น การดูแลรักษาสุขภาพทางสายตาให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเด็กๆ ที่เกิดมานั้นหากใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกประการก็นับว่าโชคดีไป แต่ถ้าหากใครที่มีปัญหาทางสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพตาก็อาจจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษากันเสียหน่อย ลองมาดูกันว่าโรคเกี่ยวกับสายตาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ นั้นมีอะไรบ้าง

  1. โรคตาขี้เกียจ – เป็นอาการของโรคที่เกิดจากสาเหตุบางประการที่ทำให้สายตาข้างใดข้างหนึ่งมองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนในช่วงก่อนอายุ 7 ขวบ ซึ่งช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่ร่างกายมีพัฒนาการทางด้านสายตาดีที่สุด หากว่าเกิดโรคตาขี้เกียจขึ้นกับเด็กก็จะทำให้สภาวะการมองเห็นของเด็กลดน้อยลง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาทันท่วงทีอาจส่งผลทำให้ภาวะการมองเห็นไม่ชัดเจนนั้นเป็นไปได้ตลอดชีวิต ซึ่งโรคตาขี้เกียจนั้นเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นจากการที่เด็กนั้นมีอาการทางสายตาอย่างอื่นแทรกซ้อนมาก่อนแล้ว เช่น สายตายาว สั้น หรือเอียงมากจนผิดปกติ, เป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา, เป็นโรคต้อทั้งหลาย เป็นต้น
  2. ตาเหล่ ตาเข – โรคนี้จะสังเกตเห็นได้ง่ายคือสายตาของเด็กเมื่อมองมาตรงๆ ดวงตาดำจะอยู่ในระยะที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน ซึ่งอาการที่ว่านี้จะทำให้เด็กเกิดภาพซ้อน ภาพเบลอไม่ชัด ซึ่งจะส่งผลร้ายแรงได้ในอนาคต
  3. โรคตาแดง – เป็นอาการของการติดเชื้อบนเยื่อบุบริเวณตาขาวซึ่งสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ อาทิ ผง ฝุ่นละอองเข้าตา, แพ้เกสรดอกไม้ ขนสัตว์, ติดเชื้อจากการใช้สิ่งของไม่สะอาดแล้วมากระทบบริเวณดวงตา, ระคายเคืองจากยาสระผม, สบู่ หรือเครื่องประทินผิว ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวคนทั่วไปก็สามารถที่จะเป็นโรคนี้ได้หากว่าไม่มีการรักษาและดูแลบริเวณดวงตาให้ดี
  4. อาการต้อกระจกหรือต้อหิน – ส่วนมากเรามักจะเคยได้ยินว่าพวกอาการเกี่ยวกับโรคต้อภายในตานั้นเกิดกับผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงเด็กๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
  5. สายตาสั้น ยาว หรือเอียง – อาการนี้ถือว่าเป็นอาการทั่วไปที่พบเห็นได้เยอะที่สุด เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้มีอาการแบบนั้น

ไม่ว่าจะเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาประเภทไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักการแก้ปัญหา กาดูแลรักษา พยายามหมั่นไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาหรือขอคำแนะนำที่จะช่วยให้อาการดังกล่าวหายหรือดีขึ้นตามลำดับและทำให้เด็กๆ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ