abnormalbehaviorchild-3

พฤติกรรมของเด็กที่มีโอกาสจะเป็น โรคสายตาขี้เกียจ

โรคตาขี้เกียจ บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าลักษณะของโรคนั้น เป็นอย่างไร พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เด็กที่จะมีโอกาสเป็นโรคชนิดนี้ก็คือ เด็กที่มีอายุ 2-5 ปี หากไม่รีบทำการรักษา เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะมีการรักษาที่ยุ่งยากกว่าช่วงเด็ก

abnormalbehaviorchild-1

วิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่กำลังจะเกิดโรค ตาแฉะ

พฤติกรรมของเด็กที่กำลังจะติดโรคตาแฉะ อาจส่งผลให้เยื่อบุตาของเด็ก อักเสบ อาจส่งผลทำให้ตาบอดได้ในอนาคต จุดสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่บ่งบอกว่ากำลังจะเป็นโรค ตาแฉะ เริ่มแรก เด็กจะขยี้ตาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีอาการคันบริเวณเปลือกตา สิ่งต่อมือ