untitled-1

วิธีสังเกต เด็ก หูหนวก ในช่วงแรกเกิด

     หูเป็นอวัยวะที่สำคัญเกือบจะที่สุดสำหรับมนุษย์ของคนเรา ลองจากดวงตา หูมีหน้าที่รับเสียง และสั่งการไปทางสมองเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นทำตามสมองสั่ง ถ้าหากเกิดขึ้นกับเราหรือ ลูกของเราการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันนั้น จะค่อยข้างที่จะลำบากมากในยุคนี้ การสื่อสาร หรือการพูดคุยเพื่อเป็นการเจรจา

พฤติกรรมของเด็กที่ชอบกัดเล็บและวิธีป้องกัน

พฤติกรรมการกัดเล็บของเด็กที่กำลังจะเจริญเติบโตนั้น เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ที่บางครอบครัวนั้นแก้ไขไม่ตกซักที อย่ารอช้าอยู่เลย เรามาหาสาเหตุ และวิธีป้องกันพฤติกรรมการกัดเล็บของเด็กกันดีกว่าคะ สาเหตุที่นักวิจัย ได้วิจัยเกี่ยวกับการกัดเล็บของเด็ก ในปัจจุบันยังหาสาเหตุไม่ได้ จะมีผลตั้งแต่อายุ 2-3

abnormalbehaviorchild-3

พฤติกรรมของเด็กที่มีโอกาสจะเป็น โรคสายตาขี้เกียจ

โรคตาขี้เกียจ บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าลักษณะของโรคนั้น เป็นอย่างไร พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เด็กที่จะมีโอกาสเป็นโรคชนิดนี้ก็คือ เด็กที่มีอายุ 2-5 ปี หากไม่รีบทำการรักษา เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะมีการรักษาที่ยุ่งยากกว่าช่วงเด็ก

abnormalbehaviorchild-1

วิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่กำลังจะเกิดโรค ตาแฉะ

พฤติกรรมของเด็กที่กำลังจะติดโรคตาแฉะ อาจส่งผลให้เยื่อบุตาของเด็ก อักเสบ อาจส่งผลทำให้ตาบอดได้ในอนาคต จุดสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่บ่งบอกว่ากำลังจะเป็นโรค ตาแฉะ เริ่มแรก เด็กจะขยี้ตาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีอาการคันบริเวณเปลือกตา สิ่งต่อมือ